5.100.251.69

1

יואל צרפתי מלון אוריינט

כתובת:מלון אוריינט - רח עמק רפאים 3, ירושלים

טל: 02-5792245