5.100.251.69

מספרת אדי

כתובת:מרכז מסחרי קיסריה

טל: 04-6101551