5.100.251.69

יואל צרפתי מלון אוריינט

כתובתינו

מלון אוריינט - רח עמק רפאים 3, ירושלים

02-5792245