5.100.251.69

מספרה של איש אחד אלעד בלישה

כתובתינו

הפרסה 2, תלפיות

02-6482820 | 052-5268889 | Eladscissors@gmail.com