5.100.251.69

מספרת מלון כרמים

כתובתינו

קיבוץ קרית ענבים

052-2630680 , 02-5335543