5.100.251.69

מספרת 02

כתובתינו

רחוב 5058, נצרת

052-5943380, 04-6081023