5.100.251.69

מספרת משה לוסקי

כתובתינו

אלכסנדר ינאי 15, חיפה

04-8377379